Img

Antenne og Varme
en fælles forening.

for beboerne i
Grønnegården.


Antennesignalet

”På siden findes de vigtigste oplysninger omkring antenneforhold.”
Alle foreningens medlemmer modtager som minimum Grundpakken fra Yousee...Info vedr. Fjernvarme

Kære beboer,

2012 blev der installeret automatisk styring af pumperne oppe i boilerhuset.
Bestyrelsen har holdt øje med funktionen af pumperne fra den 1. til 3. januar 2016 fordi, der var varslet koldt vejr.
Ud fra observationerne, der er foretaget over weekenden formodes det, at den opsatte automatiske styring må reguleres på ny.
Dette skal undersøges og løses af professionelle fagfolk.
Derfor har bestyrelsen den 4/1 2016 kontaktet den involverede rådgiver og entreprenør
fra 2012 med henblik på at finde en løsning.

Det første møde er nu afholdt den 6/1 2016 - med leverandør af pumperne samt styring heraf.
Den installerede automatiske styring omfatter kun varmen som modtages af Fjernvarmeværket
og ikke af pumperne oppe i boilerhuset.
Pumperne oppe i boilerhuset skal reguleres manuelt, hvilket er udført i samarbejde med leverandør.
Det næste møde afholdes 8/1 2016, hvilket er med rådgiver og entreprenør.

Mødet med rådgiver og entreprenør blev afholdt 8/1 2016.
Det aftalte arbejde fra 2012 er udført, men kun en del af den valgte løsning fra 2012 er blevet implementeret.
En alternativ løsning blev diskuteret på mødet.
På næste bestyrelsesmøde drøftes løsningen fra 2012 samt den alternative løsning,
herefter genoptages arbejdet i boilerhuset.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen